Lemon Highway Accidents

Lemon Highway Accidents

มะนาวเป็นยานพาหนะใหม่ที่มีปัญหาซ้ำซากซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้แม้จะพยายามซ่อมแซมก็ตาม มักมีความเสียหายต่อร่างกายหรือการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพอย่างมาก ในกรณีร้ายแรง ผู้บริโภคอาจได้รับจดหมายจากผู้ผลิตแนะนำให้เปลี่ยนรถใหม่หรือรถใช้แล้ว Lemon Highway Accidents  สล็อตเว็บตรง

ผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์มีหลายทางเลือก บางรัฐมีกฎหมายมะนาว แต่หาได้ยากในเขตที่ไม่ใช่เดลาแวร์ ขั้นตอนแรกคือแจ้งเตือนผู้ผลิตถึงปัญหาและรับคำตอบ ผู้ผลิตส่วนใหญ่มีระยะเวลาคืนเงิน 30-60 วันนับจากวันที่ซื้อ ทำให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการซ่อมแซม รถมะนาวส่วนใหญ่ซ่อมได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา

การรายงานมะนาวของคุณเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณประสบอุบัติเหตุ อุบัติเหตุจะต้องรายงานไปยังบริษัทประกันของคุณทันที บางบริษัทอาจชะลอการสอบสวนข้อเรียกร้อง กฎหมายมะนาวกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยติดต่อช่างและแจ้งปัญหา

ประเภทของมะนาว

มะนาวมีหลายชนิด พวกเขาสามารถเล็กน้อยเป็นที่จับประตูหรือสวิตช์หน้าต่างที่ชำรุด เมื่อปัญหายังคงมีอยู่ ก็สามารถขยายกว้างขึ้นได้ แน่นอนว่าคนขับฟุ้งซ่านอาจมีมะนาว ยานพาหนะที่ออกแบบใหม่ซึ่งมีปัญหาคล้ายกันอาจเป็นมะนาว ตลาดยังหันไปใช้วิธีการใหม่ในการระบุยานพาหนะที่ไม่น่าพอใจ ไฟที่ไม่ทำงานหรือปุ่มที่ไม่ทำงานคือมะนาวที่เห็นได้ชัด

ถึงกระนั้น มะนาวที่ไม่สามารถแก้ไขได้อาจเป็นอย่างอื่น กฎหมายมะนาวไม่ครอบคลุมถึงรถยนต์ที่เช่า มะนาวที่เป็นผลจากปัญหาทางกลไกและการใช้ในทางที่ผิดอาจอยู่ภายใต้กฎหมายอื่น เช่น กฎหมายที่ครอบคลุมยานพาหนะที่เช่า อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าทำงานอย่างไร

มะนาวแปลว่าอะไร

สิทธิเรียกร้องไม่ใช่คำจำกัดความที่ดีที่สุดของมะนาวรถยนต์เสมอไป การเปิดเผยข้อบกพร่องเฉพาะของรถยนต์จำเป็นต้องมีความเข้าใจกฎหมายมะนาวของแต่ละรัฐ ปัจจัยที่กำหนดว่ารถยนต์มะนาวจะคงอยู่หรือสิ้นสุดรวมถึงยานพาหนะ:

o อายุของรถ

o ไมล์หรือถังน้ำมันของเจ้าของเดิมแต่ละคน

o วัตถุประสงค์ของยานพาหนะ หรือไม่ว่าจะได้รับการออกแบบหรือใช้เพื่อธุรกิจหรือเพื่อความเพลิดเพลิน

o อายุและสภาพของรถ

o ไม่ว่ารถจะมีการซ่อมแซมสามครั้งหรือมากกว่าภายในปีแรกหรือไม่

o จำเป็นต้องขอรับเงินคืนหรือเปลี่ยนสินค้าที่ทั้งประกันตามสมควรว่าอยู่ในสภาพเดียวกันและสนองความต้องการที่ผู้บริโภคมีหรือไม่

o ประเภทของยานพาหนะ

พิจารณาปัจจัยเหล่านี้ก่อนซื้อหรือเช่าอะไร พวกเขาจะช่วยให้คุณทราบได้ว่ามะนาวจะคงอยู่หรือถูกกำจัดออกไป หากคุณกำลังคิดที่จะเช่ารถใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคุ้นเคยกับกฎหมายมะนาวของรัฐของคุณก่อนที่จะเซ็นสัญญากับรถ บริษัท การรับรู้ได้รับอนุญาตในห้าสิบรัฐเพื่อรับคืนรถมะนาว ในใบสมัครเหล่านี้จะรวมใบรับรองที่คุณต้องพกติดตัวไว้เป็นหลักฐาน เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบกรณีของคุณหากคุณคิดว่ามีปัญหา คุณไม่ควรลืมว่าการคืนรถด้วยมะนาวเป็นการเยียวยาสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดบนรถ ดังนั้นจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ